SinArts

A 2023-as RÉS program támogatottjai:
  • Stereo Akt – STEREO művház és STEREO10 – 1.500.000 Ft
  • OneTwoMany – MUCH – Magyar ÚjCirkusz Hétvége – 650.000 Ft
  • Freeszfe Színház és performansz – képzésfejlesztés – 1.400.000 Ft
  • See Through – közvetítő ügynökség és adatbázis – 1.135.000 Ft
  • Fiatal Drámaírók Háza Kult. Egy. – A Fiatal Dráma Fóruma – 800.000 Ft
  • Imre Ábris és Nyáry Pál: Sisyphos Projektje pedig 299.000 Ft-tal nyúlt túl a keretösszegen, ami kerekítve 42%-a az igényelt támogatásuknak, így a SÍN munkatársai egyeztetne a projekt megvalósíthatóságáról.
Gratulálunk!
A RÉS programról

2022-ben a SÍN Művészeti Központ elindította a magyarországi előadóművészeti területen egyelőre egyedülálló, innovatív, részvételi finanszírozási programját RÉS címmel.

Mi is az a közösségi finanszírozás?
A közösségi finanszírozás több, különböző finanszírozási modell gyűjtőneve, melyekben a közös pont az, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásról az a közösség dönt, akik a megítélt összegek kedvezményezett köréhez tartoznak.

Hogyan valósul ez meg ez az elv a RÉS esetében?
A független, kortárs előadóművészet területén működő SÍN Művészeti Központ 2022 elején 3 millió forint támogatási keretet hirdetett meg nyílt pályázati felhívásban. A kiírás szerint a pályázatban résztvevők minden pályázati anyagot elolvastak. A SÍN munkatársai a döntési folyamatot, annak keretrendszerét dolgozták ki és vezették le csoport facilitációs módszertanra alapozva, a döntésben nem vettek részt. A pályázók közössége – 2022-ben harminchat résztvevő – egy egynapos workshop-jellegű munkában végül öt programot választott ki a pályázatok közül különböző összegekben való támogatásra, mely összeget a pályázatok a beadáskor tartalmaztak. Izgalmas és csodálatos nap volt ez a SÍN és a döntési folyamatban résztvevők számára is. Rengeteget tanultunk egymástól, a demokratikus és transzparens döntési folyamatok felszabadító erejéről.

Miért hoztuk létre a RÉS programot?
A program elindításával több direkt és indirekt célunk volt:
– Alternatív támogatási rendszerek megismerése, fejlesztése és terjesztése (nem csak) a hazai előadóművészeti területen
– A többnyire pályázói oldalon dolgozó művészek számára lehetőség arra, hogy pályázatokat olvashassanak és értékelhessenek
– A nem hierarchikus rendszerek új formáival, megoldásaival való kísérletezés
– Egymás iránt vállalt felelősségünk fejlesztése
– Az együttműködésre való nyitottság bátorítása, ennek megélésére való lehetőség akár versenyhelyzetben is
– Vitakultúra fejlesztése
– Demokratikus, transzparens döntési folyamatok megismerése, terjesztése

Mit tanultunk az első évből?
Elsősorban azt, hogy valami fontosat, különlegeset hoztunk létre, amelyet – hacsak a szűk szakmánkban is – rendkívüli visszhang kísért. Ez megerősített minket abban, hogy a RÉS programot 2023-ban is folytatnunk, fejlesztenünk kell.
Ha egy folyamatot alaposan megtervezünk, annak minden részletét megosztjuk az érintettekkel, és azt következetesen végigvisszük akkor egy olyan biztonságos teret hozunk létre, amelyben minden résztvevő kíváncsi, támogató és együttműködő tud maradni.
Egy olyan döntés, amely mögött meghúzódó érvek és mérlegelések minden résztevő számára érhető, világos és követhető – még akkor is ha az egyén számára nem feltétlenül kedvező – mindenki számára elfogadható és támogatható.

A 2023-as RÉS program támogatottjairól röviden

A STEREO AKT társulat új fejezetet nyit: Művház néven új kulturális műhelyet és közösségi teret nyitunk a 8. kerületben, ami próbaterem, közösségi iroda és találkozóhely lesz, elsők közt a májusban megrendezésre kerülő STEREO10 Fesztivál bázisa is lesz.

Célunk egy magyar kortárs cirkusz fesztivál elindítása, ami évente kerül majd megrendezésre. Tapasztalataink szerint a legnagyobb hiányosság a magyar újcirkusz szférában, hogy az elkészült produkciók nem kapnak elég nyilvánosságot és továbbjátszási lehetőséget.

A nemzetközi előadóművészeti oktatásba bekapcsolható, akkreditálható, egyetemi MA képzés előkészítése. Curriculum kidolgozása, a nemzetközi curriculumokkal való kompabilitás megteremtése. A fenntartható működés kidolgozása, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a leendő pályázati anyagok előkészítése

Célunk egy láthatósági felület (adatbázis) létrehozása, amelyen keresztül kizárólag mozgással foglalkozó alkotók, előadók közvetítését végezhetjük a film- és reklám iparban, valamint a motion capture gyártásban.

3 napos szakmai-, networking- és színházi fesztivál, kapcsolódási fórum a szakma, a pályakezdő drámaírók, és a kortárs irodalom iránt érdeklődő közönség számára.

A 2022-es RÉS program támogatottjai

Dobos Eszter és Trömböczky Napsugár (Femini) művészeti kutatása, melynek fókusza a kollektív emlékezet megszerkesztése a személyes történelem feldolgozásán keresztül.
Központi témájuk a rendszerváltás – bár 30 évvel ezelőtti, meghatározó történelmi esemény, a köztudatban, köztereken, ünnepségeken mégsincs kiemelt helye. A kutatás keretein belül kreatív emlékgyűjtést szerveznek, a rendszerváltást megélt civilek bevonásával. Céljuk egy színes archívum létrehozása (interjúk, audio és videós anyagok, tárgyi emlékek, kérdőívek), és a feldolgozáshoz megfelelő művészeti forma megtalálása. Az anyagok gyűjtésének egyik inspirációja az iskolai emlékünnepek hagyománya (illetve annak kritikája) – hogyan állna össze az a műsor, amit március 15-höz, vagy az ‘56os forradalomhoz hasonlóan, a rendszerváltásról állítanak össze?
A RÉS által odaítélt támogatás: 350 000 Ft.

A SZOME (Szomatikus Oktatásért és Mozgásért Egyesület) 2022. 10. 22-i, első nyílt napjára kapott támogatást a RÉS pályázóitól.
Egész napos szakmai programjukon sajátélményű tapasztalási lehetőséget kínálnak a testtudati fókuszú mozgás, a szomatikus szemlélet megismeréséhez.
Változatos programok (workshop, előadás, performansz) keretében biztosítanak lehetőséget a test- tapasztalásra, információgyűjtésre, hatékony és biztonságos mozgásra. Meggyőződésük, hogy a szomatikus szemlélet az egyének, előadók és művészi kollektívák munkáját is gazdagítja. A nyílt napon bemutatkozik 14 fős közösségük tagjai nagy részben 35 év alatti résztvevők, négyen doktori képzésben vesznek rész, többen a kortárs tánc irányából érkeztek, gyakorló előadók, terapeuták. Céljuk, hogy megteremtsük a szomatikus mozgás és oktatással kapcsolatos a szakmai párbeszéd, a jó gyakorlatok megosztásának kereteit.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 442 000 Ft.

A Prevenciós Puttony, Gaál Júlia és Kovács Bence programjának fő célja az egészségügyi edukációs hiányosságok csökkentése, megszüntetése az előadóművészeti szférában dolgozók, illetve tanulók számára.
A program ezt a célt, egy a táncszakma igényeire szabott komplex, holisztikus szemlélet alapján összeállított workshop-sorozat megtartásával kívánja elérni. Ennek a tudásanyagnak az elsajátításával, a résztvevők önállóvá válnak saját egészségük megőrzésében, és egy magasabb szintű tudatossággal tudnak viszonyulni saját testükhöz és annak igényeihez. A workshopok októberben és novemberben valósulnak meg a SÍN-ben.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 660 000 Ft.

Csuzi Márton, Dobos Eszter és Nagy Emese (Flying Bodies&Gondolat Generátor) programjának célja egy projekt alapító dokumentum létrehozása, mely a megvalósítási tervét tartalmazza, egy edukatív célú, online platform kialakításának.
A platform egy streaming szolgáltatás, elsősorban vidéki közép- és általános iskolák számára. Az oldalon, a budapesti tánc programokat kínáló színházak online repertoárjai találhatók meg, kiegészítő, a befogadást és az aktív feldolgozást segítő anyagokkal együtt.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 600 000 Ft.

Az Under500 (szabadúszó, a kortárs művészet területén mozgó művészekből álló kollektíva) fesztivál a kísérletező, műfaji határokon átívelő magas minőséget képviselő produkciók platformja.
A performatív művészetek, a képző- és zeneművészet legfrissebb tendenciáit a kortárstánc színtér szemszögéből mutatja be. Céljuk az új kifejezésformák népszerűsítése, a diszciplínákon átívelő együttműködések ösztönzése és ezzel egyidejűleg a kortárs művészetek hazai közönségének bővítése. Az első, egynapos fesztivál 2020-ban valósult meg hét produkcióval, második alkalommal 2021-ben egy kétnapos eseményt valósítottak meg összesen 20 előadással. Idén is folytatták a hagyományt és egy kétnapos esemény keretében közel 18 produkciónak és kísérő programnak biztosítottak bemutatkozási lehetőséget.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 1 000 000 Ft.

RÉS Program
Scroll to top