SinArts

Az adatkezelő a magánszemélyek személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (Az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

I. AZ ADATKEZELŐ

Az adatkezelő:

Cégnév: SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Röntgen utca 9. I. em. 1
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:
Adószám: 14700631-2-41
Képviselő: Nagy Zoltán ügyvezető
E-mail cím: info@sinarts.org
Honlap: www.sinarts.org
(a továbbiakban Adatkezelő)

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Munkavállalók adatainak kezelése

a) kapcsolattartási adatok
a. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
b. adatkezelés célja: kapcsolattartás
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez, a szerződéskötést követően a szerződés teljesítéséhez szükséges feltétel
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év
b) szerződésben rögzített bejelentési adatok
a. kezelt adatok köre: név, állampolgárság, anyja neve, születési hely, idő, lakcím vagy tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító, családi adókedvezménnyel kapcsolatos hozzátartozói adatok
b. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése1
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év
c) bankszámlaadatok, magánnyugdíjpénztári azonosító (ha van)
a. kezelt adatok köre: számlavezető bank neve, bankszámlaszám, ha a bankszámla tulajdonosa nem a munkavállaló, a számlatulajdonos neve
b. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott munkbér-fizetési kötelezettségének teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a munkaszerződés teljesítése
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

2. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

a) kapcsolattartási adatok
a. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
b. adatkezelés célja: kapcsolattartás a jelentkezés elbírálása, a jelentkezéssel kapcsolatos döntés megküldése érdekében
c. adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a jelentkezés elbírálásához szükséges feltétel
d. adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

b) önéletrajzban megadott személyes adatok
a. kezelt adatok köre: 2. a) pont szerinti kapcsolattartási adatok, lakcím, iskolai végzettségre, munkahelyekre, nyelvtudásra, egyéb képességre, készségre vonatkozó adatok, fénykép
b. adatkezelés célja: a jelentkezés elbírálása
c. adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a jelentkezés elbírálásához szükséges feltétel
d. adatkezelés időtartama: a döntésről való értesítés érintett részére történő megküldéséig

3. Szerződő partnerek képviselői adatainak kezelése

a. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok
b. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

4. Szerződő partnerek magánszemély kapcsolattartói kapcsolattartási adatainak kezelése

a. kezelt adatok köre: név, a szerződésben megadott kapcsolattartási adatok (email-cím, telefonszám)
b. adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződés teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

5. Személyesen közreműködő egyéni vállalkozók személyes adatainak kezelése

a. kezelt adatok köre: név, emailcím, telefonszám, székhely, nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám
b. adatkezelés célja: a szerződés megkötése és teljesítése
c. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése és teljesítése
d. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 10. év vége

6. Próbaterem szolgáltatást igénybevevők adatainak kezelése

A) Igénylés űrlap kitöltése a honlapon
a. kezelt adatok köre: igénylő neve, emailcíme
b. adatkezelés célja: az igény rögzítése a szolgáltatás teljesítése érdekében
c. adatkezelés jogalapja: az igénylő előzetes hozzájárulása az igénylés visszaigazolásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig (Az adatkezelő a vele rendszeresen kapcsolatban álló partnerei adatait a későbbi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében őrzi meg.)
d. adatkezelés időtartama: a szolgáltatásnyújtás befejezése+30 nap

B) Szerződéskötés a próbaterem szolgáltatás igénybevételéről (a 3. és 4. pontban foglaltakon kívül)
a. kezelt adatok köre: a próbatermet használók neve
b. adatkezelés célja: a próbaterem használói esetében biztonsági és vagyonvédelmi érdek
c. adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke
d. adatkezelés időtartama: a szolgáltatásnyújtás befejezése+ 30 nap

7. Adatkezelési tevékenység a honlapunkon

Honlapunkon személyes adatokat nem gyűjtünk és nem tárolunk, azonban a honlap megfelelő működése érdekében cookie-kat használunk.

*

Általános tájékoztatás

A cookie egy egyszerű szövegfájl, melyet az internetes oldal kiszolgálója az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol. A kiszolgáló később képes visszakeresni vagy olvasni a szóban forgó cookie tartalmát. A cookie-kat az Ön böngészője kezeli. Minden cookie egyedi és anonimizált adatokat tartalmaz, például egyedi azonosítót, a honlap nevét, számokat és betűket. Segítségükkel a honlap „emlékszik” az ön böngészési beállításaira. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására. A sütik között vannak olyanok, amelyek az internetes oldalon tett látogatás végén lejárnak, míg mások hosszabb ideig a számítógépén maradnak.

A cookie-k lehetővé teszik a beállítások megőrzését, gyorsabbá teszik a böngészést, azaz a honlap kényelmesebb használatát biztosítják. Cookie-k használata nélkül Önt minden alkalommal új látogatónak fogja tekinteni, amikor új oldalt nyit meg – ha például egy oldalon bezár egy menüt, aztán új oldalt nyit meg, az új oldal „nem emlékszik” az Ön korábbi döntésére, és az új oldalt ismét a megnyitott menüvel mutatja. A cookie-k segítségével a honlap „emlékszik” a látogatóra, a látogatás ideje alatt (munkamenet-cookie) vagy az ismételt látogatások során is (tárolt cookie).

Vannak, akik tolakodásnak tartják, ha egy honlap adatokat tárol számítógépükről vagy mobileszközükről, különösen, ha ezeket az adatokat számukra ismeretlen harmadik fél tárolja. Önnek lehetősége van egyes cookie-k vagy bármiféle cookie elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett cookie-k törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót használni. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el.
A számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.
A cookie-k érkezhetnek arról a honlapról, amelyet Ön meglátogat, de származhatnak azokról honlapokról is, amelyek az Ön által látogatott honlap tartalmát szolgáltatják. A „first party” cookie-kat az a honlap helyezi el, amelyet Ön meglátogat, és csak ez a honlap képes olvasni őket. A „third party” cookie-kat az Ön által meglátogatott honlaptól eltérő szervezet hozza létre és használja.

Tájékoztatás a látogatás során létrejövő adatokról

A honlapunkra belépéskor felugró ablakban jelenik meg a cookie-k használatára vonatkozó szöveges ismertető, ahonnan közvetlenül elérhető a jelen adatkezelési tájékoztató szövege. Az Elfogad gomb lenyomásával a látogató elfogadja, a Nem fogadom el gomb lenyomásával visszautasítja a cookie-k használatát.

A cookie-k használatának elfogadása esetén a látogatás során kezelt adatkör:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
• kattintás.

Naplózás

A weboldalunkon a wordpress tartalomkezelő rendszer alapértelmezett naplózási metódusát használjuk.

Google Analytics

A weboldalunkon használunk Google Analytics szolgáltatást.

III. ADATFELDOLGOZÓ

Az alábbi adatfeldolgozó az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel:

Cégnév: NIRON Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 44. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888595
Adószám: 14093791-2-41
Képviselő: Boronyák Ágnes
Telefonszám: 36-70-772-64-82
E-mail cím: iroda@niron.hu
Honlap: niron.hu

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése
Kezelt adatok köre:
• az érintett vezeték- és keresztneve;
• a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);
Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk. Biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.
2. Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból, mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatjuk az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
4. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
5. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;
Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törlés megtagadható
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
• ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
6. Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
– vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
– az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy
– az adatkezelés célja megvalósult, de igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
7. Kérheti, hogy az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják, és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
– ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
– ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
– ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az adatkezelő a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
9. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve, hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft., 1132 Budapest, Röntgen utca 9. I. em.

1. Írott levélben vagy az info@sinarts.org címre küldött emailben.

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Scroll to top