SinArts

A próbatermek nyitvatartása

A SÍN Művészeti Központ próbatermei heti 7 napon, napi 13 órában, reggel 9 órától este 22 óráig állnak a társulatok rendelkezésére.

Bejutás az épületbe

  • Az épületbe való bejutás 9:00 és 22:00 óra között kódszámmal lehetséges a Gyutacs utcai főbejáraton keresztül. A fenti időszakon kívül kulcs szükséges a bejutáshoz.
  • Hétköznap reggelenként a takarítók nyitják kulccsal a házat, hétvégén mindig az elsőként érkező próbaterem használó feladata, hogy a kulcsot a portán felvegye és a házat kinyissa.
  • A próbaterem foglalásakor elküldjük a bejárati ajtó kódszámát. A kódot osszátok meg a próbaterem használóival, de a kódot kezeljétek bizalmasan. Amikor a kódokat cseréljük, erről értesítést küldünk.
  • Az épület kulcsát az ESMA főépületének portáján, a Fáy utca 20. alatt aláírás ellenében lehet felvenni. A porta a sorompó mellett balra található.
  • Amennyiben ti vettétek fel a kulcsot, kérjük, akasszátok fel az ESMA terem bejáratától balra a falon található kis piros kulcsos szekrénybe. Ha más vette fel a kulcsot, távozáskor ti is itt találjátok meg. Amennyiben nem találjátok a helyén a kulcsot, úgy menjetek el a Fáy u. 20. szám alatti portára, és vegyétek fel a bezáráshoz.
  • Távozáskor ellenőrizzétek, hogy csak ti vagytok-e az épületben, és amennyiben utolsóként végeztek, zárjátok be kulccsal a főbejáratot, és a kulcsot adjátok le a Fáy u. 20. szám alatti portán.
  • Kérjük, figyeljetek arra, hogy az ablakok zárva, a villanyok lekapcsolva legyenek az összes stúdióban, valamint, hogy távozáskor senkit ne zárjatok be az épületbe.

FONTOS!

A SÍN Művészeti Központ helyiségeit, a központban lévő eszközöket és berendezéseket mindenki saját felelősségére használhatja. A központ területén a használókat ért kárért és személyi sérülésért a SÍN Nonprofit Kft-t semmiféle felelősség nem terheli. Amennyiben a használó a SÍN Művészeti Központ berendezéseiben kárt okoz, arról a használó a SÍN stúdió foglalásért felelős személyét írásban a kár okozása idejétől számított 24 órán belül értesíti. A kár okozója vállalja, hogy az okozott kárt a SÍN Művészeti Központ felé megtéríti.

A terem használója az itt próbált projekttel/produkcióval kapcsolatosan megjelenő minden online és offline kommunikációs felületen köteles a SÍN Művészeti Központ támogatásának tényét logóval feltüntetni és / vagy tagelni (@sinartscenter). A terem használója hozzájárul ahhoz, hogy a SÍN Művészeti Központ ezen tartalmakat saját felületein kommunikálja.

A SÍN Művészeti Központ a házirendben és a foglalási útmutatóban ismertetett szabályok szerint térítésmentesen bocsátja próbatermeit független tánc- és színházi társulatok rendelkezésére. A térítésmentesség alól kivételt képeznek azok a társulatok, akik a SÍN Művészeti Központnál több minisztériumi működési támogatással rendelkeznek; azok az előadások és projektek, amelyek célja profitorientált produkciók létrehozása; valamint olyan workshopok, ahol a szervezők a résztvevőktől részvételi díjat szednek. A SÍN Művészeti Központ a térítésmentességet, illetve támogatott próbaterem használati díjait pályázati forrásai révén és azok erejéig biztosítja.

LOGÓK

Scroll to top