SinArts

A CARE egy kutatás, egy gyűjtés a humán-ökológiáról (természet és ember kapcsolatáról), szokás-rendszerről, verbális és nonverbális kommunikációról, érdekközösségekről és mindezen folyamatok organikus alakulásáról.
A CARE_1 Marcio Kerber Cannabarro kezdeményezésére létrejött kísérleti kezdeményezés, programsorozat, amelynek középpontjában a one-to-one kapcsolatokra épülő, egymás megismerésén alapuló közösségépítés áll. Első alkalommal 2019 decemberében valósult meg egy többnapos esemény és tapasztalatcsere a SÍN Művészeti Központban 50 nemzetközi résztvevővel.
A sorozat 2020 folyamán folytatódik Portugáliában és Lengyelországban. A budapestihez hasonlóan a program önszerveződő, az önkéntes jelentkezőkből formálódik közösségivé. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy minden esetben azt osszák meg egymással, ami a leginkább hozzáad, építi az organikusan alakuló csoportot és a közös tudást.

facebook.com/careexperiment

Támogathatod őket ITT

Letöltheted az augusztusi ZINt INNEN

Scroll to top