RÉS Program

RÉS/2023 program - pályázati felhívása

Indul a RÉS második kiadása! Mivel a program kísérleti, ezért a kiírást is rendhagyó módon fogalmaztuk meg, szeretnénk minél érthetőbbé, átláthatóbbá tenni a program céljait, a tavalyi keretrendszeren végzett finomhangolások, módosítások miértjeit.
A 2023-as kiírásba beépítettük a december 18-i RÉS/MUSTRA napon résztvevőktől kapott javaslatokat, kérdéseket, ötleteket. A konzultáció után az idei kiírás keretrendszerét a SÍN munkatársai dolgozták ki.

Fontos:
a RÉS programot továbbra is kísérletnek tekintjük, amit a független előadóművészeti közösséggel együtt, mindannyiunk visszajelzéseire támaszkodva szeretnénk a jövőben is alakítani. Az idei kiírást távolról sem tekintjük véglegesnek, vagy akár jobbnak, mint a tavalyit, terveink szerint addig keressük a jó megoldást, kereteket és módszertant, míg ki nem gyúrjuk azokat, és talán akkor is azt fogjuk gondolni, hogy az adott körülmények és igények majd további változtatásra sarkallnak minket. Nem tervezünk egy olyan programot létrehozni, ami statikus, ami mindig ugyanolyan vagy hasonló programokat támogat(hat), tehát hasonló pályázói kört érdekel(het).

Alapvető célkitűzéseink változatlanok: demokratikus döntési folyamatok megismerése és elsajátítása, a transzparens, horizontális együttműködés erősítése, egymás iránt vállalt felelősségünk erősítése. A RÉS programról bővebben itt lehet olvasni: https://sinarts.org/2022/09/res-program/

A program kiindulópontja maradt a régi: a SÍN 3.000.000 Ft-os támogatási összeget ír ki nyílt pályázati felhívásban minden, a kortárs, független előadóművészetben aktív szabadúszó művész, művészeti menedzser, művészeti kollektíva, szervezet számára.
DE: 2022-ben közösségi adományozási kampányt indítottunk az adjukössze.hu felületén. A kampányt március 3-án zárjuk le, minden ott összegyűlt forint a pályázati alapot növeli. Ilyen módon a pályázati keret végleges összegét a RÉS/DÖNTÉS napon tudjuk majd közzétenni. (A kiírás napján január 10-én 118.000 Ft adomány gyűlt össze, az adakozni vágyók itt tehetik meg felajánlásaikat, illetve itt követhetitek az adományok alakulását: https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/valj-a-reszeve-hogy-donthessunk-magunkrol-2740
Köszönjük, ha megosztjátok!

Mitől más a RÉS, mint a többi pályázati kiírás?
A különbség a döntés módjában rejlik. A teljes, a döntés napján rendelkezésre álló összeg felosztásáról maguk a pályázók döntenek egy csoportfacilitációs módszertannal támogatott folyamatban. Akár egyéni alkotó, szakember, akár kollektíva pályázik, a RÉS/DÖNTÉS napon pályázatonként 1 fő vehet részt a folyamatban, azzal a feltétellel, hogy a döntési folyamat első percétől az utolsóig jelen van.
A RÉS/DÖNTÉS nap előtt minden pályázónak szűk négy hete lesz az összes pályázat elolvasására, előzetes, egyéni értékelésére (lásd alább az időbeosztást).

Mivel lehet pályázni:
A tavalyi évhez képest változtattunk a pályázati téma körén.
Fontos változás: közvetlenül produkció létrehozására, színpadra állítására, forgalmazására irányuló tervek idén nem vehetnek részt a RÉS programban. Produkciók létrehozását, továbbélését támogató, előkészítő, kiegészítő programokkal továbbra is lehetséges pályázni. A pályázatokat a SÍN munkatársai ebben a vonatkozásban a beérkezést követően nem vizsgálják, hiszen a döntés tartalmi részében mi nem veszünk részt.
2023-ban is olyan szakmai, illetve művészeti programokat, terveket várunk, melyek közvetve vagy közvetlenül járulnak hozzá művészek, művészeti kollektívák, a terület fejlődéséhez, hatásuk akár a szakmai közegen is túlmutat(hat), és amelyek 2023. december 17-ig megvalósulnak.
A szűkítés mellett, ha első olvasásra fájdalmas változásnak is hangzik, az alábbi okok miatt döntöttünk:

  • A tavalyi évben a 42 értékelt program közül 28 új produkcióra, illetve produkció forgalmazására írt pályázat volt, ezek közül mind, egytől egyig kiesett többnyire a döntési folyamat első fordulójában.
  • A pályázók felelősen csak akkor tudnak részt venni a döntésben, ha a pályázatok tartalmát ismerik. Emiatt úgy ítéltük meg, hogy a rájuk háruló feladatot is valamilyen módon moderálni kell, ezért idén a tartalmi szűkítés mellett döntöttünk.

Ki pályázhat?
Bárki – magánszemély vagy jogi személy, aki/amely előadóművészettel foglalkozik, és tevékenységét alapvetően Magyarországon folytatja.

Mit kérünk, ha pályázatot adsz be?

  • Járulj hozzá, hogy pályázatodat és a mellékelt költségvetést megosszuk az összes többi pályázóval egy google drive-on azzal a megkötéssel, hogy a pályázati anyagokat mindenki bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára át nem adja, és azok tartalmát nem használja fel semmilyen egyéb célra.
  • Vegyél részt 2023. március 4-én 9h és 18h, és március 5-én 9h és 13h között a RÉS/DÖNTÉS napokon – a döntési folyamatban és a programban akkor tudsz részt venni, ha ezen a másfél napon végig jelen vagy. (A benyújtott pályázatok számától függően lehet, hogy március 4-én lebonyolítjuk a teljes prezentációs és döntési folyamatot, amennyiben 30-nál több pályázat érkezik be, a prezentációkra március 4-én, a döntésre pedig március 5-én kerül sor.) Kollektíva esetén mindkét napon ugyanaz az ember kell, hogy képviselje a pályázatot.
  • Kérjük, hogy a RÉS/DÖNTÉS napon maximum 5 percben szóban is prezentáld az elképzelést, és legyél nyitott egy erről való diskurzusra.
  • A megvalósítás során vegyél részt a RÉS programról való kommunikációban (ennek a részleteit majd közösen, a döntés után pontosítjuk), adj lehetőséget arra, hogy a nyertes programokat követhessük, kommunikálhassunk róla.
  • Számítunk rád a 2023. december 17-én a SÍN-ben a RÉS/MUSTRA napon 10h és 15h között ahol a nyertes pályázók megosztják a RÉS teljes közösségével (ebbe minden, a pályázatban részt vevőt beleértünk), hogy a tervhez képest hova jutott el a program, mik a tanulságok, milyen jövőbeli tervek vannak. Ezen az alkalmon szeretnénk beszélni a RÉS folytatásáról, a program fejlesztési lehetőségeiről is.

Hogyan lehet pályázni:
A linken található adatlap kitöltésével: https://forms.gle/xzNYADVZJiYGzgYv7

A pályázatokat 2023. február 6. 20h-ig várjuk

A RÉS menetrend összefoglalóan:
– 2023. január 10. – pályázati felhívás megjelenése
– 2023. feburár 6. 20h – pályázati határidő
– 2023. március 4. 9h-18h, március 5. 9h-13h – RÉS/DÖNTÉS
– 2023. december 17. RÉS /MUSTRA nap

A pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdéssel Hodován Margit program koordinátort kereshetitek a hodovan@sinarts.org címen.

A RÉS programról a 2022-es támogatottak alatt olvashatsz...
A 2022-es RÉS program támogatottjai

Dobos Eszter és Trömböczky Napsugár (Femini) művészeti kutatása, melynek fókusza a kollektív emlékezet megszerkesztése a személyes történelem feldolgozásán keresztül.
Központi témájuk a rendszerváltás – bár 30 évvel ezelőtti, meghatározó történelmi esemény, a köztudatban, köztereken, ünnepségeken mégsincs kiemelt helye. A kutatás keretein belül kreatív emlékgyűjtést szerveznek, a rendszerváltást megélt civilek bevonásával. Céljuk egy színes archívum létrehozása (interjúk, audio és videós anyagok, tárgyi emlékek, kérdőívek), és a feldolgozáshoz megfelelő művészeti forma megtalálása. Az anyagok gyűjtésének egyik inspirációja az iskolai emlékünnepek hagyománya (illetve annak kritikája) – hogyan állna össze az a műsor, amit március 15-höz, vagy az ‘56os forradalomhoz hasonlóan, a rendszerváltásról állítanak össze?
A RÉS által odaítélt támogatás: 350 000 Ft.

A SZOME (Szomatikus Oktatásért és Mozgásért Egyesület) 2022. 10. 22-i, első nyílt napjára kapott támogatást a RÉS pályázóitól.
Egész napos szakmai programjukon sajátélményű tapasztalási lehetőséget kínálnak a testtudati fókuszú mozgás, a szomatikus szemlélet megismeréséhez.
Változatos programok (workshop, előadás, performansz) keretében biztosítanak lehetőséget a test- tapasztalásra, információgyűjtésre, hatékony és biztonságos mozgásra. Meggyőződésük, hogy a szomatikus szemlélet az egyének, előadók és művészi kollektívák munkáját is gazdagítja. A nyílt napon bemutatkozik 14 fős közösségük tagjai nagy részben 35 év alatti résztvevők, négyen doktori képzésben vesznek rész, többen a kortárs tánc irányából érkeztek, gyakorló előadók, terapeuták. Céljuk, hogy megteremtsük a szomatikus mozgás és oktatással kapcsolatos a szakmai párbeszéd, a jó gyakorlatok megosztásának kereteit.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 442 000 Ft.

A Prevenciós Puttony, Gaál Júlia és Kovács Bence programjának fő célja az egészségügyi edukációs hiányosságok csökkentése, megszüntetése az előadóművészeti szférában dolgozók, illetve tanulók számára.
A program ezt a célt, egy a táncszakma igényeire szabott komplex, holisztikus szemlélet alapján összeállított workshop-sorozat megtartásával kívánja elérni. Ennek a tudásanyagnak az elsajátításával, a résztvevők önállóvá válnak saját egészségük megőrzésében, és egy magasabb szintű tudatossággal tudnak viszonyulni saját testükhöz és annak igényeihez. A workshopok októberben és novemberben valósulnak meg a SÍN-ben.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 660 000 Ft.

Csuzi Márton, Dobos Eszter és Nagy Emese (Flying Bodies&Gondolat Generátor) programjának célja egy projekt alapító dokumentum létrehozása, mely a megvalósítási tervét tartalmazza, egy edukatív célú, online platform kialakításának.
A platform egy streaming szolgáltatás, elsősorban vidéki közép- és általános iskolák számára. Az oldalon, a budapesti tánc programokat kínáló színházak online repertoárjai találhatók meg, kiegészítő, a befogadást és az aktív feldolgozást segítő anyagokkal együtt.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 600 000 Ft.

Az Under500 (szabadúszó, a kortárs művészet területén mozgó művészekből álló kollektíva) fesztivál a kísérletező, műfaji határokon átívelő magas minőséget képviselő produkciók platformja.
A performatív művészetek, a képző- és zeneművészet legfrissebb tendenciáit a kortárstánc színtér szemszögéből mutatja be. Céljuk az új kifejezésformák népszerűsítése, a diszciplínákon átívelő együttműködések ösztönzése és ezzel egyidejűleg a kortárs művészetek hazai közönségének bővítése. Az első, egynapos fesztivál 2020-ban valósult meg hét produkcióval, második alkalommal 2021-ben egy kétnapos eseményt valósítottak meg összesen 20 előadással. Idén is folytatták a hagyományt és egy kétnapos esemény keretében közel 18 produkciónak és kísérő programnak biztosítottak bemutatkozási lehetőséget.
A RÉS által odaítélt támogatási összeg: 1 000 000 Ft.

RÉS – a SÍN Művészeti Központ programja

2022-ben a SÍN Művészeti Központ elindította a magyarországi előadóművészeti területen egyelőre egyedülálló, innovatív, részvételi finanszírozási programját RÉS címmel.

Mi is az a közösségi finanszírozás?
A közösségi finanszírozás több, különböző finanszírozási modell gyűjtőneve, melyekben a közös pont az, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásról az a közösség dönt, akik a megítélt összegek kedvezményezett köréhez tartoznak.

Hogyan valósul ez meg ez az elv a RÉS esetében?
A független, kortárs előadóművészet területén működő SÍN Művészeti Központ 2022 elején 3 millió forint támogatási keretet hirdetett meg nyílt pályázati felhívásban. A kiírás szerint a pályázatban résztvevők minden pályázati anyagot elolvastak. A SÍN munkatársai a döntési folyamatot, annak keretrendszerét dolgozták ki és vezették le csoport facilitációs módszertanra alapozva, a döntésben nem vettek részt. A pályázók közössége – 2022-ben harminchat résztvevő – egy egynapos workshop-jellegű munkában végül öt programot választott ki a pályázatok közül különböző összegekben való támogatásra, mely összeget a pályázatok a beadáskor tartalmaztak. Izgalmas és csodálatos nap volt ez a SÍN és a döntési folyamatban résztvevők számára is. Rengeteget tanultunk egymástól, a demokratikus és transzparens döntési folyamatok felszabadító erejéről.

Miért hoztuk létre a RÉS programot?
A program elindításával több direkt és indirekt célunk volt:
– Alternatív támogatási rendszerek megismerése, fejlesztése és terjesztése (nem csak) a hazai előadóművészeti területen
– A többnyire pályázói oldalon dolgozó művészek számára lehetőség arra, hogy pályázatokat olvashassanak és értékelhessenek
– A nem hierarchikus rendszerek új formáival, megoldásaival való kísérletezés
– Egymás iránt vállalt felelősségünk fejlesztése
– Az együttműködésre való nyitottság bátorítása, ennek megélésére való lehetőség akár versenyhelyzetben is
– Vitakultúra fejlesztése
– Demokratikus, transzparens döntési folyamatok megismerése, terjesztése

Mit tanultunk az első évből?
Elsősorban azt, hogy valami fontosat, különlegeset hoztunk létre, amelyet – hacsak a szűk szakmánkban is – rendkívüli visszhang kísért. Ez megerősített minket abban, hogy a RÉS programot 2023-ban is folytatnunk, fejlesztenünk kell.
Ha egy folyamatot alaposan megtervezünk, annak minden részletét megosztjuk az érintettekkel, és azt következetesen végigvisszük akkor egy olyan biztonságos teret hozunk létre, amelyben minden résztvevő kíváncsi, támogató és együttműködő tud maradni.
Egy olyan döntés, amely mögött meghúzódó érvek és mérlegelések minden résztevő számára érhető, világos és követhető – még akkor is ha az egyén számára nem feltétlenül kedvező – mindenki számára elfogadható és támogatható.

A 2022-es teljes felhívásért kattints >>> IDE! <<<

RÉS Program
Scroll to top