Foglalás és házirend

Teremfoglaláshoz a következőket kérjük elküldeni a studio@sinarts.org e-mail címre:

 • az igénylő alkotó, illetve a készülő projekt bemutatása pár mondatban
 • a projektben résztvevők névsora
 • a próbaterem használat célja (pl. produkció előkészítése, főpróbák, formanyelvi kísérlet, felújító próba, műhelymunka, videofelvétel készítése, stb.)
 • bemutató időpontja és helyszíne
 • együttműködő partnerek és támogatók listája
 • Kérjük, jelezzétek, ha a táncterem alapfelszereltségétől eltérő tárgyakat használtok (pl. díszletek, cipő, kellék, hangszer, stb.) Díszlettárolás csak előzetes egyeztetés után lehetséges!!!

Időpontot a honlap foglaltsági tabló menüpontja alatt található, állandóan frissülő naptár alapján lehet kérni, konkrét idősávok megjelölésével.

A beérkező levelekre 2 munkanapon belül válaszolunk.

Legfontosabb szabályok:

 • Ha próbatermet foglaltatok, gyertek el és ne késsetek.
 • Kérjük, hogy a SÍN logóját tüntessétek fel a nyomtatott és elektronikus marketing anyagokon.
 • A termekbe ételt bevinni tilos.
 • Kérjük, hogy ne hagyjatok semmit a próbátok után a próbateremben.
 • Kapcsoljátok le a villanyt és zárjátok be az ablakokat magatok után.
 • További részletek a házirendben: Házirend letöltése itt

A teremfoglalás feltétele: a terem használója az előadással kapcsolatosan megjelenő minden kommunikációs felületen (szórólap, honlap, plakát, stb.) köteles a SÍN Kulturális Központ támogatásának tényét logóval feltüntetni, valamint rádió és tévéinterjúban, sajtómegjelenésben is erről említést tenni.

 • SÍN logo letöltése itt
 • SÍN nyomdai minőségű logo letöltése itt
 • SÍN FF logo letöltése itt
 • SÍN FF nyomdai minőségű logo letöltése itt

A SÍN Kulturális Központ helyiségeit, a központban lévő eszközöket és berendezéseket mindenki saját felelősségére használhatja, és a központ területén a használókat ért kárért a SÍN Nonprofit Kft-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá a SÍN Kulturális Központ területén okozott kárért a felelősséget a kár okozója vállalja, és az okozott kárt megtéríti.